måndag 10 juni 2013

Snugges allé har mött en arborist!

Då Snugge visas för allmänheten är det viktigt att säkerheten för besökare är hög. Därför har SFV låtit granska träden i allén. Detta har gjorts av arborist med resultatet att två träd fallit för åldersstrecket och sågen.

Till hösten kommer träd att återplanteras av SFV så att allén hålls intakt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar