tisdag 20 mars 2012

Årsskrift och släktkör


Årsskriften, årgång 25, har nu distribuerats. Bilden ovan som Marita Bengtsson tagit är därifrån och visar släktkörens grand old man Yngve Wirkander i dirigenttagen. Till vänster även vår solist Charlotta Ekdahl.

Här ett upprop till deltagande i släktkören! Vi planerar för släktkören även till årets årsmöte den 18 augusti 2012. Bengt-Sievert Wirkander har lovat att leda kören även i år. Om du vill vara med så hör av dig till Bengt-Sievert eller till någon i styrelsen.  

måndag 19 mars 2012

Snugge öppnar i år lördagen den 30 juni.


Med saxar och trumpeter! Vislandas musikkår från årsmötet 2008.

Släktföreningens styrelse beslöt vid möte per telefon den 18 mars att Snugge ska öppnas för besökare den 30 juni i år. Öppettider är som vanligt kl 11.00 till 17.00. Annan tid än juli visas Snugge efter överenskommelse.
Även i år behövs frivilliga guider. Ring Mona-Greta Petersson, tel 0470-752046.