torsdag 27 november 2014

Höstens restaureringsarbete är nu klart.
Lars Nilsson, Växjö Byggnadsvård, har gjort arbetet på Snugge och i sin arbetsrapport redovisat vidtagna åtgärder:

Söder:
Skarvning 17 bräder och locklister

Väster:
Skarvning 4 bräder och locklister
Byte 7 bräder och locklister mellan fönster
Reparation av hål vid sidor av undre vattbräda

Norr:
Skarvning 9 bräder och locklister
Skarvning 6 locklister över fönster

Öster:
Skarvning 1 bräda och 18 locklister
Byte vattbräda övre fönster (målad med vit linoljefärg)

Panelbräder har strukits (inomhus) en gång med Äkta Falu Rödfärg, då det underlättar vårens planerade målningsarbeten. Galvad spik har använts. 

torsdag 6 november 2014

Restaureringsarbetet på Snugge är nu igång.Restaureringsarbetet är nu igång. Då Snugge är kulturskyddat sker allt med antikvarisk medverkan. Byte av skadade brädor och vattbrädor ska ske. Skarvning av brädor och locklister o dyl. Snickeriarbetet ska vara klart till den 24 november.

Till våren när vädret medger ska fasaden få ny målarfärg.