tisdag 21 augusti 2012

18 augusti igen - fler bilder.


Ett par bilder till. Kaj Nilsson och Bengt-Sievert Wirkander i koncentrerat samspel under Christina Nilssons överinseende i bakgrunden samt Birgitta Petersson i ett solonummer under repetitionen. Den tredje bilden är från Tegnerlunden senare på eftermiddagen.

måndag 20 augusti 2012

Årsmötet den 18 augusti 2012Årets årsmöte hade samlat en mindre skara medlemmar än förra årets jubileum. Även den kommande Byggnadsminnesförklaringen den 9 sept på Snugge har påverkat medlemmarnas deltagande.

Vi som var där fick njuta av en släktkvartett bestående av Kaj Nilsson, Bengt-Sievert Wirkander, Margareta Ekdahl och Birgitta Petersson. Ett mycket proffsigt framförande av ett program som skapats närmast på plats. Vi bjöds på kvartettsång, folkmusik av Kaj samt solonummer av Birgitta. Alla deltagare bjöds också in till allsång.

Efter detta divertissemang avåts en mycket god kall marinerad laxfile som lunch innan vi lämnade Villa Vik för Snugge och årsmötet.

Protokoll från årsmötet läggs ut separat senare. Här kan noteras följande:
Två medlemmar har avlidit under året. Göte Färdig och Åke Nilsson. De hedrades med en tyst minut. Göte var en av föreningens grundare och föregångsman under många år.

Ordförande Marita föredrog verksamhetsberättelsen, Håkan redogjorde för resultatet. Föreningens revisor Edvin Karlsson föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade detta.

De fyra styrelseledamöter, Håkan Dackman, Mona-Greta Petersson, Båge Berglund och Johan Sönnerstedt, som var i tur att avgå omvaldes. Nya revisorer valdes: Bengt-Sievert Wirkander och Olof Petersson. Pia Sjöfors kvarstår som revisorssuppleant.

Mona-Greta hade begärt att få avgå som gårdsansvarig. Ordföranden avtackade Mona-Greta särskilt för sitt hängivna och mycket kunniga arbete som gårdsansvarig under många år.

Årsmötet gav styrelsen mandat att arbeta vidare med förslaget att bilda en allmännyttig ideell förening med arbetsnamnet "Snugges vänner". Ett färdigt underlag ska om möjligt tas fram innan årets slut. Även avtalet med SFV ska ses över i den processen. För beslut i denna för föreningen stora fråga krävs ett extra årsmöte.

Medlemsavgifterna är oförändrade 100 kr per vuxen och 10 kr per barn. Budgeten för kommande år godkändes.

Frågan om kulturskydd av Christina Nilssons föräldrars grav diskuterades. Marita arbetar vidare med frågan.

Årsmötet avslutades sedvanligt med kaffe och ostkaka. Vädret hade under dagen skiftat från regn på morgonen till strålande varm sommareftermiddag.