lördag 6 april 2013

Styrelsemöte, möte med SFV samt fel i skriften! Nästa årsmöte är den 17 augusti 2013!


Styrelsemöte på Grimslövs folkhögskola. På bilden Johan Sönnerstedt, Marita Bengtsson, Håkan Dackman och utanför bild Mona-Greta Petersson. Båge Berglund bakom kameran.

Styrelsens möte startade på Huseby Bruk där vi hade ett sammanträde med Annika Ryden på SFV. Vi gick igenom våra aktuella frågor som rör underhåll, säkerhet, brandskydd, att kunna elda i någon av spisarna mm. De stora frågorna som vi arbetar med rör översyn av vårt hyresavtal samt hur vi ska samspela om underhållsfrågor med länsstyrelsen nu som nyinvigt byggnadsminne.

Håkan Dackman med bidragsgivare av texter tackas. De har gjort ett stort arbete med att få fram årsskriften. Dock har även tryckfelsnisse bidragit. De uppgifter vi sett/fått anmälda är:
1. Teckningen på omslaget har gjorts av Bengt Nordenberg.
2. Stipendiaterna på sid 18 är från år 2011 men de uppträdde den 8 september 2012 i Skatelövs kyrka.
3. Årsmötet 2013 hålls den 17 augusti (som är en lördag). Det kommer som vanligt separat kallelse och program. De som kan stadgarna vet också att det bör vara lördagen närmast den 20 augusti.

Styrelsen behandlade bl a öppethållandet på Snugge där vi ska försöka öka tiden för feriearbetande ungdomar. Föreningen får då mer koncentrera sig på helgerna. Ideer för nya upplägg finns. Guider kommer att behövas för visning.
Vi ska också göra klart med förutsättningarna för den nya ideella föreningen och kommer att ses igen om några veckor.
Programmet för årsmötet diskuterades bl a om vi ska försöka utnyttja ladugården mer som lokal och att ordna med catering som förtäring. Kören, kan den fungera på Snugge? Att hyra in något ytterligare arrangemang av grupper diskuterades. Vi blev inte klara på denna punkt utan fortsätter på nästa möte.

Vi tar gärna emot och är tacksamma för synpunkter och ideer.

Skattjakt på Snugge!För dem som sysslar med Geocaching (Se text från Wikipedia nedan) kan Snugge vara ett mål.
Marita Bengtsson ovan, letar dock inte efter skatter utan kollar att vårt solcellsdrivna elstängsel är ok. Som det ser ut har vi klarat oss från vildsvin i vinter mycket tack vare det stängsel som SFV satte upp i höstas. Vi kan även se att våren nog är på väg.
Geocaching är en modern och världsomspännande variant av skattjakt utomhus som härstammar från USA.Utövaren söker med hjälp av en GPS-mottagare efter skatter (så kallade cacher), vars koordinater är utlagda på internet. En digital karta i GPS-en är ofta en förutsättning för att sökandet ska bli framgångsrikt, men även enklare GPS-varianter kan användas. Det går även utmärkt att använda en smartphone.
En cache består av en behållare, som helst ska vara gömd på ett sådant sätt att en geocachare kan hitta den, medan en person som inte letar inte ska råka snubbla över den.