fredag 22 december 2017

God Jul 2 - siktgata mot Madsjön!


Alldeles nya bilder från Snugge som Olof Petersson tagit kommer här. Den länge önskade siktgatan mot Madsjön finns nu att se.
God Jul och Gott Nytt År!

torsdag 21 december 2017

God Jul och Gott Nytt År!Frågan om Christina Nilssons smaragder, se boken Juvelarian, har varit aktuell så här i slutet på året.

Nationalmuseum ville ha tillbaka sitt smycke för en utställning med anledning av Nationalmuseets nyöppnande. Frågan har nu lösts till ömsesidig båtnad för både Smålands museum och Nationalmuseum. Smålands museum lånar ut hela smaragdsmycket för utställningen i Stockholm och får i gengäld låna medaljer och annat som Nationalmuseum ärvt av Christina Nilsson. När utställningen på Nationalmuseum är klar återgår hela smycket till Smålands museum.

För oss som vill att så mycket som möjligt av Christina Nilssons arv skall visas ger det två anledningar till museibesök, i Växjö och i Stockholm nästa år med nya utställningar.

God Jul och Gott Nytt År!

lördag 25 november 2017

Snugge i vintervila!

Snugge har nu ställts i ordning för vintern.

En del av det som visas under säsongen kan nu ses på Villa Vik.

Olof Petersson har tagit snöbilderna.lördag 14 oktober 2017

Christina Nilsson Stipendiaterna i Skatelöv den 2 september!Stipendiaterna som blev utsedda 2016 var sopranen Sabina Bisholt
och Ludvig Wallmark-Rydberg. På konserten i Skatelöv sjöng Sabina Bisholt sopran
och Anton Eriksson, baryton 2006 års stipendiat. Ludvig var förhindrad och ersattes av
Anton Eriksson. Stipendiaterna undehöll med sång till ackompanjemang av Bénédicte Haid på flygel.Christina Nilsson Sällskapets ordförande Jan-Olof Johansson
till vänster inne på efterfesten i församlingshemmet Skatelöv.tisdag 10 oktober 2017

21 augusti - kören Stämbandet på Snugge!

Den 21 augusti fick vi besök av kören Stämbandet på Snugge. De 20 körmedlemmarna fick en presentation av Christinas bakgrund och vidare sång- och operakarriär.

Olof Petersson har tagit bilderna.20 augusti - Christinas födelsedag uppmärksammas på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi!

Som vanligt högtidlighölls Christina Nilssons födelsedag den 20 augusti med musik och blommor på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi.Fler bilder från årsmötet!

Här kommer ytterligare ett par bilder från årsmötet, på museet och Snugge, som Olof Petersson har tagit.onsdag 23 augusti 2017

Årsmöte har hållits på Smålands museum och på Snugge!

Årets årsmöte har hållits den 19 augusti.

Årsmötet inleddes på Smålands museum där deltagarna gick runt och tittade på det som fanns utställt av Christina Nilssons skänkta inventarier - bl a i myntkabinettet och det särskilda rum som skildrar hennes karriär.

Birgitta Petersson spelade för oss på museets gamla 1700-tals orgel och vi sjöng ett par sånger.

Därefter for vi till Snugge som var i sin bästa skrud. Olof Petersson och Birgitta har gjort ett fint arbete med Snugge. Rabatter, gångar och själva huset var väl förvaltat under året. Olof redogjorde för vad som genomförts under året. Även interiört hade Birgitta gjort Snugge inbjudande och välkomnande.

Marita hade ordnat med lunch och efter årsmötet trakterades vi - som vanligt - med ostkaka och kaffe.

Årsmötet hade ingen dramatik utan det gamla året lades till handlingarna, styrelsen fick ansvarsfrihet och valdes för nytt mandat. Roland tackade styrelsen och andra för ett gott arbete.Juvelarian - bok på gång om historien om Christinas juveler.Den spännande historien om Christina Nilssons juveler som hon fick av den ryske tsaren kommer i bokform.
Boken kommer ut den 20 september och presenteras på Smålands museum den 22 september.

måndag 26 juni 2017

19 augusti är det dags - Inbjudan till årsmöte och Smålands museumChristina Nilssons Släktförening                                 INBJUDAN/KALLELSELördagen den 19 augusti 2017

Samling kl 11.00 vid entrén till Smålands museum
Vi gör en gemensam rundvandring på Smålands museum. Fokus förstås på alla spännande föremål med anknytning till vår Christina. Allt från hennes myntsamling till de berömda smaragderna.

Efter besöket där tar vi oss till Snugge för lunch. Där vankas det smörgåstårta både av traditionellt och modernt slag. Lite musikunderhållning hoppas vi också på, så många sång- och musikbegåvningar som vi har i släktleden.

Efter årsmötesförhandlingarna, se dagordning och ärenden på baksidan, blir det sedvanligt kaffe med ostkaka, sylt och grädde.


Allt detta till priset av 100 kr per person. Välkommen att anmäla deltagande till Marita Bengtsson via e-post marita.bengtsson@gmail.com eller tel nr 0768-750600. Meddela ev behov av specialkost. Sista anmälningsdag 12 augusti.


VÄLKOMNA

Styrelsen

Christina Nilssons släktförening


Dagordning för årsmötet 2017-08-19

11.     Årsmötet öppnas

22.     Godkännande av dagordning

33.     Årsmötet utlyst enligt stadgar

44.     Val av ordförande för mötet

55.     Val av sekreterare för mötet

66.     Val av två justeringsmän för mötet

77.     Nya medlemmar

88.     Styrelsens verksamhetsberättelse

99.     Kassörens rapport om ekonomin

110.  Revisionsberättelse

111.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

112.  Val av ledamöter i styrelsen.

Förra årsmötet valdes alla på ett år. Vi återgår till att följa stadgarna och föreslår omval på två år för Mona-Greta Petersson, Båge Berglund, Stefan Ljungqvist och på ett år Håkan Dackman, Johan Sönnerstedt och Marita Bengtsson. En plats är vakant, välkommen med förslag!

113.  Val av revisorer

114.  Medlemsavgifter

115.  Budgetförslag

116.  Övriga frågor

tisdag 13 juni 2017

Öppettiderna för guidning klara!Öppettiderna för guidning i sommar är sedan en tid klara! Se även under fliken guidning.

Snugge ligger 15 km söder om Växjö, skyltat från riksväg 23.


ÖPPET: Tors-söndag kl 11-17 under juli och fred-söndag 1:a helgen i augusti.

ENTRE: vuxna 40 kr. 
Besökare med buss och övriga grupper mottages under maj-september.
Tid för bokning gm Birgitta Petersson 070-401  49 70
                                Mona-Greta Petersson 0470-752 056, (070-357 20 46)
Guidning av Christina Nilssons släktförening, som också vårdar museet.

Christina Nilssons släktförening – c/o ordf. Marita Bengtsson, Ödetofta Björkelund, 36 335 TOLG,
0768-750 600.

tisdag 30 maj 2017

Sommarförberedelser! - och inbrott..suck!!

Olle och Birgitta Petersson har arbetat med att ställa Snugge i form för sommaren kratta, ansa och klippa gräs mm.


- men vi har också drabbats av inbrott - gräsklipparbatteriet  stulet. Vi suckar över dessa marodörer som förstör!


onsdag 10 maj 2017

Ny version av släktförteckningen finns nu uppdaterad.

Håkan Dackman har ställt samman en ny version av släktförteckningen som finns som länk på hemsidan.
 
Denna sammanställning omfattar fem generationer räknat från Christina Nilssons farföräldrar resp. morföräldrar  fram till början av 1900-talet.
Om du vill ha en utförligare version (50 sidor) med personer födda fram till ca 1945,  kan du beställa den från h.dackman@telia.com. Priset är 50 kr om du vill ha den som pdf-fil, 60 kr om du vill ha med posten. Beloppet betalas till Christina Nilssons släktförening, plusgiro 485 44 53-0.

 

fredag 3 mars 2017

Rickard Söderberg med Christina Nilsson in på bara skinnet!


Tenoren Rickard Söderberg håller på att tatuera in en bild av Christina på sin arm. 

På Instagram har Rickard Söderberg lagt upp en bild där han håller på att tatuera in Christina Nilsson på sin högra arm så att hon kan sjunga duett med Callas och de andra han har där!

Stefan Ljungqvist har noterat denna händelse som vi gillar!


tisdag 14 februari 2017

Vinter på Snugge!


Olof Petersson har idag tagit dessa vackra vinterbilder från Snugge.

Kosta varmast i landet med 13,5°.