fredag 25 mars 2016

Till minne - Bengt-Sievert Wirkander!

Bengt-Sievert Wirkander har avlidit efter en kort sjukdomsperiod. Bengt- Sievert var en uppskattad medlem och styrelseledamot i släktföreningen och inte minst ledare av släktkören. Släktkören blev genom hans arbete och engagemang ett uppskattat inslag i föreningens årsmöten under flera år. Våra tankar går till hans närstående.


Bengt-Sievert vid pianot vid släktkörens framträdande i Växjö domkyrka.

Bengt-Sievert var kantor i Trosa och fördes till sista vilan i Trosa stads kyrka i går med musik.

Förutom släkt och vänner deltog alla musikvänner som Bengt-Sievert hade i sin närhet. Förutom skön solosång av Elisabeth, Ninni, Frida och Fredrik, där bl a Sven-Lennart ackompanjerade, spelade Gnesta musiksällskap Sommarvals av Ale Möller, kören Capella Vitalis sjöng. Begravningshögtiden avslutades med Charlottas vackra stämma i Panis Angelicas och Fredrik med Time to say goodbye.