onsdag 20 oktober 2021

Släktföreningen firar 50-års jubileum och vi högtidlighåller 100-årsdagen då Christina Nilsson avled 1921 den 21/11 2021.

 

 

Välkomna 

till Villa Vik, Sandsbro

Söndagen 21/11 2021 kl.11

Tar tillfället att träffa släktingar från de olika släktgrenarna.

Vi högtidlighåller 100-årsdagen

då Christina Nilsson avled 1921

och firar Släktföreningen, 50 år.

 

PREMIÄRVISNINGav film om Christina Nilsson av Anders Hanser.

 

Välkomstdrink, varmrökt lax med potatis, sallad och sås (glutenfri).

Lättdryck ingår. Musik, m.m. Avslutar med kaffe och tårta.

Övrig dryck som starköl, vin, snaps finns att köpa.

 

Anmälansenast onsdag 3/11och är bindande till

Mona-Greta 070-357 20 46 eller 

Birgitta 0470-633 92, 070-401 49 70.

Specialkost meddelas vid anmälan.

 

Kostnad 395 kr.Barnportion halva priset upp till 12 år.

Betalas med SWISHtill Olof Petersson 070-69 633 92 eller

släktföreningens Plusgiro nr. 4854453-0.

Glöm inte skriva namnet.

……………………

Information/bokning för övernattning på Villa Vik gå in på:

www.villavik.se

===================

Minneskonsert söndag 21 november 2021 kl.17.00

I Växjö domkyrka.

Stabat Mater av Antonio Dvorák.

Medverkande: Fyra stipendiater, Bénédikt Haid, piano samt 

Cantores Waxiö under ledning av Sten-Inge Petersson. 

Biljetter säljs vis Nortic och Butiken Domkyrkocentrum

Pris ordinarie: 290kr. Medlemmar i CNS och VKF:250kr.

Christina Nilsson Sällskapet.

onsdag 11 augusti 2021

Årsmöte per telefon den 21 augusti, 2021, kl 14.00.

 


 Kallelse till årsmöte har gått ut med årsskriften.P g a corona håller Christina Nilssons släktförening sitt årsmöte på telefon även i år. Samma tid kl 14.00 som aviserat men annan plats. Anmäl deltagande så får du handlingar och grupptelefonnummer på mail.

Anmälan till årsmötet görs till Marita Bengtsson, marita.bengtsson@gmail.com eller tel 0768-750600. Handlingar se nedan.


Årsmöte

Christina Nilssons släktförening

verksamhetsåret 2020-2021

 

Dagordning

lördagen den 21 augusti 20211.                      Årsmötet öppnas 

2.                      Godkännande av dagordning 

3.                      Årsmötet utlyst enligt stadgar 

4.                      Val av ordförande för mötet 

5.                      Val av sekreterare för mötet 

6.                      Val av två justeringsmän för mötet 

7.                      Nytillkomna och bortgångna medlemmar  

8.                      Styrelsens verksamhetsberättelse 

9.                      Kassörens rapport om ekonomin 

10.                      Revisionsberättelse 

11.                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12.                      Val av ledamöter i styrelsen 

                      Kvarstår gör: Håkan Dackman (vald på 2 år 2020)

                      Avgår: Båge Berglund  (avböjt omval), 

Marita Bengtsson, Stefan Ljungqvist, Mona-Greta Petersson 

                      Två platser vakanta 

13.                      Val av revisorer 

14.                      Medlemsavgift 

15.                      Budgetförslag

16.                      Övriga frågor
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Christina Nilssons släktförening för  tiden 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021.  

Styrelsen har under tiden bestått av:  

Marita Bengtsson ordförande  

Båge Berglund vice ordförande och sekreterare  

Stefan Ljungqvist kassör  

Mona-Greta Petterson ledamot och gårdsansvarig  

Håkan Dackman ledamot och registerhållare  

Under verksamhetsåret har 8 st styrelsemöten hållits, samtliga telefonmöten. Styrelsen har  under året haft 5 ledamöter. Två platser har varit vakanta. Styrelsen uppmanar därför  intresserade medlemmar att anmäla intresse för att arbeta i styrelsen eller tipsa styrelsen om  lämpliga kandidater. Antal medlemmar den 30 juni var 432.

Verksamhetsåret har präglats av pandemin och därmed inte kunnat ta emot större grupper.  Med de restriktioner som gäller har Snugge hållits öppet som vanligt från 4 juli till 11 augusti.  Guider har varit Mona-Greta Petersson och Birgitta Petersson . Antalet  besökare har varit 145.  

-årsmöte hölls den 22 augusti via telefon på grund av bestämmelserna med anledning av corona-pandemin.

-löpande underhåll har gjorts av Olof och Birgitta Petersson både idéellt och arvoderat genom  Veteranpoolen.  

-föremål som inte kan förvaras på Snugge över vintern förvaras på Villa Vik samt hemma hos  Birgitta, Mona-Greta och Marita.  

  

en ny årgång av årsskriften har producerats denna gången präglat av släktföreningens 50 års  jubileum och att det är 100 år sedan Christina Nilsson dog.  

för att fira dessa bemärkelsedagar planeras i samarbete med Christina Nilsson sällskapet för ett  jubileumsprogram den 21 november 2021. Släktföreningen har sin aktivitet på lunchen på  Villa Vik och sällskapet planerar för en konsert, Stabat Mater, i domkyrkan på  eftermiddagen samma dag.  

föreningen har deltagit i sk Teams-möte med andra intressenter som vill uppmärksamma den  100-åriga dödsdagen. Musik i Syd är sammanhållande av de aktiviteter och evenemang som planeras av många intressenter från  kommuner till enskilda under året. En särskild hemsida har skapats för minnesåret 2021. SVT har producerat och visat en film om Christina  Nilssons liv som även inbegriper scener och intervjuer på Snugge. Anders Hanser har  producerat en film som ska premiärvisas på släktföreningens jubileumsdag den 21 november. 

 

-styrelsen har beslutat att flytta sina bankmedel till Sparbanken Eken.  

-inventering och stöldmärkning av föreningens inventarier har i huvudsak färdigställts under  året. 

Snugge 21 augusti 2021


Marita Bengtsson                Båge Berglund


Håkan Dackman                Stefan Ljungqvist        Mona-Greta Petersson                    


                      

tisdag 20 juli 2021

Snugge håller öppet för besökare till och med den 15 augusti!

Snugge håller öppet för besökare torsdag - söndag kl 11-17 under juli och augusti (tom 15/8). 

Visning av medlemmar i släktföreningen. Info och bokning av grupper: Mona-Greta 070-357 20 46, Birgitta 070-401 49 70.

Inträde 50 kr/pers.