lördag 22 december 2012

God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År! Snugge i vinterskrud, stängt och lungt.
Marita har varit och tittat till husen inför julen och tagit dessa bilder. Som synes inte så mycket snö i Växjö med omgivningar.

måndag 19 november 2012

Styrelsemöte på Smålands museum den 17/11

Styrelsen hade sitt första möte efter årsmötet (och konstituerade styrelsemöte) den 17/11 på Smålands museum. På bild Håkan Dackman, Marita Bengtsson, Johan Sönnerstedt och Mona-Greta Petersson med ryggen mot kameran.

Kulturarvscentrum södra Småland

Smålands museums samlingar och arkiv finns tillsammans med Kronobergsarkivets arkiv på Kulturarvscentrum södra Småland.

För mer information, gå in på Kulturarvscentrums hemsida


Säsongen på Snugge är nu slut för i år. Det staket som är uppsatt runt gården har fungerat. Vildsvinen har ännu inte försökt forcera det - men vi har sett spåren av dem precis utanför staketet.

Bilden ovan visar Kulturarvscentrum där inventarierna från Snugge nu har sin vinterförvaring. Vi är mycket tacksamma för det goda samarbete vi har med museet och att ha en säker förvaring av vårt material där.

De frågor vi har framför oss är  strategiska; hur säkrar och utvecklar vi kulturminnet Snugge framöver. Vi tror att det kan vara en fördel att det sker i samarbete med andra t ex i en ideell förening som är öppen för flera än släktföreningen. Vi jobbar vidare....

Även samarbetet med SFV är i en utvecklingsfas. SFV har här t ex inbjudit oss till sina aktiviteter som rör utveckling av besöksnäringar, där vi kan få kontakter och ideer.

Redaktionen för vår årsskrift behöver förstärkas. Tidigare har Birgitta Ask , Anna Christina Ragnwaldh och Håkan Dackman utgjort redaktionen. Birgitta och Anna Christina har efter många års arbete lämnat  uppgiften åt nya skrivande förmågor så Håkan behöver förstärkning. Om Du kan tänka dig att ingå i redaktionen för årsskriften så hör av dig till någon i styrelsen.

Styrelsen diskuterade flera andra frågor bla a planeringen för kommande sommar, vad vi ska visa, möjligheter att med hjälp av kommunen kunna få in ungdomar som guider och den underhållsplan och åtgärder som behövs. Vi prövade tanken att förskjuta öppettiden - från den  13 juli till den 16 augusti. Årsmötet blir sedan den 17 augusti. Skälet är att vi har fler besök senare under sommarperioden än i början. Öppet för beställda visningar tidigare. Vad tycker ni, är det en bra ide? Beslut behöver tas i början på nästa år.

söndag 18 november 2012

Mer om invigningen av Snugge som kulturminnesmärke.


Mer press från invigningen av Snugge som kulturminnesmärke. Från Kronobergs läns hembygdförbunds tidskrift I Värend och Sunnerbo har denna sida tagits.

fredag 14 september 2012

Kulturminnet Snugge i SmålandspostenByggnadsminnesförklaringen av Snugge i pressen. Charlotta Ekdahl sjunger i Christina Nilssons anda vid invigningen av Snugge som kulturminne.måndag 10 september 2012

Landshövding Kristina Alsér inviger byggnadsminnet Snugge.Så var det dags för invigning av det nya kulturminnet Snugge.

Sensommarsöndagen den 9 september, en något molnigt dag med skön temperatur mötte ett 50-tal deltagare upp för att bevittna landshövding Kristina Alsérs invigning av kulturminnet Snugge.Länsstyrelsen och Kristina Alsér betonade att Snugge är intressant som byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen både som Christina Nilssons födelsegård och genom att vara tidstypisk representant för en mindre smålandsgård.  

Programmet bjöd på inledningstal av släktföreningens ordförande Marita Bengtsson, och Mona-Greta Petersson berättade om Snugges historia i släkten från mitten på 1700-talet till släktföreningens restaurering av Snugge för 40 år sedan.
Folkmusik och sång förknippar man gärna med Christina Nilsson.
För sången svarade Charlotta Ekdahl, vars morfars morfar var Christinas bror Sven. Hon sjöng 14 år tror jag visst att jag var, Värmlandsvisan och Jag hade en vän, alla sånger Christina Nilsson gärna sjöng. Ytterligare en släkting, Kaj Nilsson spelade fiol tillsammans med Skatelövs spelmanslag som spelade folkmusik som knöt an till Christina Nilssons tid.

Snugge och släktföreningen uppvaktades av Christina Nilsson sällskapet genom dess ordförande Mats Nässert med en honungsros att plantera på lämpligt ställe.


Ovan släktföreningens ordförande Marita Bengtsson och länsantikvarie Heidi Vassi.


söndag 9 september 2012

Christina Nilsson på Nationalmuseum. Utställning till den 3 februari 2013Det moderna livet
– franskt 1800-tal

Det moderna livet visar fransk 1800-talskonst ur Nationalmuseums samlingar. Den berättar om samhällsförändringarna i Frankrike under förrförra seklet och om hur de påverkade konsten.

Fördjupning: Christina Nilsson

I utställningen Det moderna livet har ett kabinett tillägnats den svenska operastjärnan Christina Nilsson (1843–1921). Hon bosatte sig i Paris, gjorde succé som operasångerska och turnerade världen runt. Christina Nilsson var även en stor konstsamlare.
Bilder:
Christina Nilsson,
I utställningen Det moderna livet har ett kabinett tillägnats den svenska operastjärnan och konstsamlaren Christina Nilsson (1843–1921). Nilsson kom från enkla förhållanden i Småland. Hon bosatte sig i Paris, gjorde succé som operasångerska och turnerade världen runt.
Hon var även en stor konstsamlare och testamenterade över 200 föremål till Nationalmuseum – 42 målningar, två skulpturer och 168 konsthantverksföremål.
Operastjärnans samling och de bostäder hon inredde åt sig själv var typiska för en person i hennes ställning. Det var en brokig samling med både moderna konstverk och föremål från olika historiska epoker. I strama sällskapsrum dominerade religiösa motiv och föremål från medeltiden och barocken. Intimare salonger var inredda i rokoko med 1700-talsmåleri och porslinsfiguriner. Modern konst var oproblematiskt placerad sida vid sida med den äldre.

Andra svenska samlare, bosatta i Paris eller med ett starkt intresse för det franska, har också gjort betydande donationer till museet, men Christina Nilsson är exceptionell i sina moderna roller som operastjärna, karriärkvinna och konstsamlare.
I utställningens Christina Nilsson-kabinettet visar vi nio målningar, ett urval Christina Nilssons Meissenfiguriner, smycken, dosor, fickur och ordenstecken. Målningar som tillhört Christina Nilsson visas även i stora galleriet

tisdag 21 augusti 2012

18 augusti igen - fler bilder.


Ett par bilder till. Kaj Nilsson och Bengt-Sievert Wirkander i koncentrerat samspel under Christina Nilssons överinseende i bakgrunden samt Birgitta Petersson i ett solonummer under repetitionen. Den tredje bilden är från Tegnerlunden senare på eftermiddagen.

måndag 20 augusti 2012

Årsmötet den 18 augusti 2012Årets årsmöte hade samlat en mindre skara medlemmar än förra årets jubileum. Även den kommande Byggnadsminnesförklaringen den 9 sept på Snugge har påverkat medlemmarnas deltagande.

Vi som var där fick njuta av en släktkvartett bestående av Kaj Nilsson, Bengt-Sievert Wirkander, Margareta Ekdahl och Birgitta Petersson. Ett mycket proffsigt framförande av ett program som skapats närmast på plats. Vi bjöds på kvartettsång, folkmusik av Kaj samt solonummer av Birgitta. Alla deltagare bjöds också in till allsång.

Efter detta divertissemang avåts en mycket god kall marinerad laxfile som lunch innan vi lämnade Villa Vik för Snugge och årsmötet.

Protokoll från årsmötet läggs ut separat senare. Här kan noteras följande:
Två medlemmar har avlidit under året. Göte Färdig och Åke Nilsson. De hedrades med en tyst minut. Göte var en av föreningens grundare och föregångsman under många år.

Ordförande Marita föredrog verksamhetsberättelsen, Håkan redogjorde för resultatet. Föreningens revisor Edvin Karlsson föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade detta.

De fyra styrelseledamöter, Håkan Dackman, Mona-Greta Petersson, Båge Berglund och Johan Sönnerstedt, som var i tur att avgå omvaldes. Nya revisorer valdes: Bengt-Sievert Wirkander och Olof Petersson. Pia Sjöfors kvarstår som revisorssuppleant.

Mona-Greta hade begärt att få avgå som gårdsansvarig. Ordföranden avtackade Mona-Greta särskilt för sitt hängivna och mycket kunniga arbete som gårdsansvarig under många år.

Årsmötet gav styrelsen mandat att arbeta vidare med förslaget att bilda en allmännyttig ideell förening med arbetsnamnet "Snugges vänner". Ett färdigt underlag ska om möjligt tas fram innan årets slut. Även avtalet med SFV ska ses över i den processen. För beslut i denna för föreningen stora fråga krävs ett extra årsmöte.

Medlemsavgifterna är oförändrade 100 kr per vuxen och 10 kr per barn. Budgeten för kommande år godkändes.

Frågan om kulturskydd av Christina Nilssons föräldrars grav diskuterades. Marita arbetar vidare med frågan.

Årsmötet avslutades sedvanligt med kaffe och ostkaka. Vädret hade under dagen skiftat från regn på morgonen till strålande varm sommareftermiddag.  

lördag 28 juli 2012

Kallelse till årsmöte.


Bilden från styrelsemöte på Snugge. Från vänster: Mona-Greta Petersson, Douglas Dufva och Johan Sönnerstedt. Foten tillhör Marita Bengtsson.

Samma dag hölls även möte med Annika  Rydén på Statens Fastighetsverk. SFV har välvilligt ställt upp med staket runt Snugge för att hålla vildsvinen borta. Även flaggstången togs ner, när det fanns många händer, och tvättades av Lasse Gustavsson och Margareta Ekdahl (var guide den dagen).

Innehållet på årsmötet med ett förslag att bilda en förening "Snugges vänner" för förvaltningen av Snugge togs fram:


Christina Nilssons släktförening

INBJUDAN/KallelseSläktträff med årsmöte Lördag 18 augusti 2012
Program:


11.00
Ankomst Villa vik


Släktkören sjunger under ledning av Bengt-Sivert Wirkander

12.30
Lunch på Villa vik,
13.30
Transport till Snugge där vi håller vårt årsmöte.
14.00
Årsmöte, dagordning se baksidan!15.30
Samvaro med kaffe, hemgjord småländsk ostkaka, grädde o sylt

Lotterier och auktion på skänkta varor, passa på att ge och fynda!VÄLKOMNA!
              Styrelsen
Bindande anmälan med namn och antal personer till Mona-Greta Petersson om du vill ringa, 0470-752046 alt 070-3572046 eller via e-post till marita.bengtsson@gmail.com 

Vill du ha hjälp med transport eller logi, hör av dig till Marita eller Mona-Greta.OBS!!


Söndagen den 9 september blir det invigning av Snugge som byggnadsminne!

Tid
Kl 13.00-15.00


Sång och musik med spelmän och solister.

Charlotta Ekdahl, Kaj Nilsson, Sylvia Vrethammar.

Landshövding Kristina Alsér talar och spikar upp plaketten som visar att Snugge är förklarat byggnadsminne.

Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg.

Evenemanget annonseras av länsstyrelsen, se annons på www.lansstyrelsen.se/kronoberg och vår hemsida www.snugge.se

Dagordning:
2012


1.
Årsmötet öppnas


2.
Godkännande av dagordning


3.
Årsmötet utlyst enligt stadgar


4.
Val av ordförande för mötet


5.
Val av sekreterare för mötet


6.
Nya medlemmar/bortgångna medlemmar


7.
Val av två justeringsmän för mötet


8.
Styrelsens verksamhetsberättelse


9.
Kassörens rapport om ekonomin


10.
Revisionsberättelse


11.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


12.
Val av 4 ledamöter i styrelsen på två år.
I tur att avgå: Håkan Dackman, Mona-Greta Pettersson, Båge Berglund och Johan Sönnerstedt.


13.
Val av revisorer


14.
Förslag till bildande av stödförening med arbetsnamnet Snugges vänner, se bifogade underlag.


15.
Medlemsavgifter


16.
Budgetförslag


17.
Övriga frågor


18.
Mötet avslutas
Årsmötet för Christina Nilssons släktförening.Förslag till bildande av en allmännyttig ideell förening med arbetsnamn ”Snugges vänner”.

Bakgrund

På föregående årsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över frågor som rör avgifter mm till släktföreningen.

I samband med den reparation som gjordes föregående år erhölls bidrag från länsstyrelsen och från Statens Fastighetsverk (SFV). Den senare utbetalningen visade sig svår att administrera då släktföreningen inte har eget organisationsnummer. – Bidraget fick betalas ut personligt till vår kassör dvs som ett arvode.

Släktföreningen kan inte bilda en allmännyttig ideell förening och få de skattelättnader som är förknippade därmed då vi har restriktionen att endast släktingar kan bli medlemmar. För detta krävs bl a att alla kan bli medlemmar, jämför hembygdsföreningar.

Vi för diskussioner med SFV om att ändra vårt nuvarande nyttjanderätts- och hyresavtal. Som det är nu disponerar vi fritt Snugge men har fullt ansvar för allt yttre och inre underhåll. Ett annat avtal skulle kunna lägga underhållet på SFV och att släktföreningen/hyresgästen enbart står för normal hyresskötsel. Frågan har bl a aktualiserats av vildsvinen som förstört vår tomt. Här har SFV som en goodwillåtgärd återställt gräsytan och satt upp stängsel runt ”vårt” område. För att få fortsatt stöd måste vi vara en mer normal hyresgäst, dvs ha ett avtal med SFV. Vår bedömning är att släktföreningen har små möjligheter att genomföra mer omfattande underhåll och förvaltning. Ett hyresförhållande kan bättre avgränsa det ansvar som släktföreningen nu har

I samband med byggnadsminnesförklaringen förutsätter Länsstyrelsen att det tas fram en 5 årig underhållsplan. För åtgärder enligt denna kan släktföreningen få bidrag upp till 90%.

Det finns inget problem med att ha två föreningar, en sluten och en öppen för att driva släktföreningens båda syften med att hålla ihop släkten och värna Christina Nilssons minne samt att sköta och förvalta Snugge samt bedriva viss museiverksamhet där.

Både SFV och länsstyrelsen vill ha så starka föreningar som möjligt som parter.

Förslag

Styrelsen föreslår att Christina Nilssons släktförening bildar en ny allmännyttig ideell förening ”Snugges vänner” som har som ändamål att svara för skötsel, förvalta och bedriva museiverksamhet på Snugge. Till denna förening bjuds även andra intressenter av Snugge och Christina Nilssons minne in som medlemmar.


Christina Nilssons släktförening äger fortsatt rätt att disponera Snugge för sitt ändamål. Inventarier och andra tillgångar som vid uppdelningen ägs av släktföreningen ska vara släktföreningens egendom men få disponeras av ”Snugges vänner ” för sitt ändamål.

”Snugges vänner” tar över avtalen med SFV och tecknar ett nytt avtal om drift, underhåll och förvaltning. ”Snugges vänner” tar över den verksamhet som rör Snugge, ersättningar, försäljning och inträden, hyresintäkter etc. Av släktföreningens omsättning kan man idag hänföra ca hälften av kostnaderna till verksamheten på Snugge.

Christina Nilssons släktförening föreslås inte förändras. Årsavgiften föreslås oförändrad.

Medlemmarna i Christina Nilssons släktförening, stiftarna, föreslås även vara medlemmar i ”Snugges vänner”. För detta debiteras separat årsavgift till medlemmarna.  

Ett avtal behöver tecknas mellan släktföreningen och ”Snugges vänner” om rättigheter och skyldigheter.
Styrelsen ställer sig enigt bakom förslaget till bildande av stödföreningen med arbetsnamnet ”Snugges vänner”. Det råder däremot delade meningar om huruvida det är bäst att ha kvar det gamla avtalet med Huseby eller teckna ett nytt hyresavtal med Statens Fastighetsverk. 

fredag 8 juni 2012

Intåg i sommarhagen...

Säsongen med visningar på Snugge har kommit igång även om det ännu inte är öppet. Huset är iordningställt för visning. Mona-Greta rapporterar att hon redan har hunnit ha 5 visningar för grupper med bil och bussar.

Parkeringen som förstördes i höstas har med hjälp av SFV reparerats. Torvorna är bortforslade och ny jord som är sådd med gräs är på plats.

Även vägen ner till Snugge har gjorts sommarfin - den är skrapad och nytt grus är pålagt.


Får vi bara lite regn så ordnar naturen resten och vi är redo för en ny sommar på Snugge.
(Bilden nedan från Släktföreningens besök på Huseby 2010.)

tisdag 15 maj 2012

Christina Nilsson som glasstaty på Stortorget


"-------
Men min uppfattning är
fortfarande att Växjös – ja
Sveriges (hela världens)
största megastjärna inom
sångkonsten är Christina
Nilsson och bör som glasstay
placeras på Stortorget
---------
Med en placering av
Christina Nilsson, skulpterad
i glas, framför residenset
och turistbyrån
talar Växjö om att här är
porten till Glasriket.
Jag lovar än en gång
att på min saxofon blåsa
en festfanfar när glasstatyn
av Christina Nilsson
avtäcks.
INGMAR NORDSTRÖM " / Smålandsposten den 28 april 2012.


En debatt om utsmyckning av Stortorget pågår i Växjö. Ingmar Nordström vill ha (del av insändare ovan) en glasstaty av Christina Nilsson. 

Bra förslag. Från Christina Nilssons släktförening instämmer vi helhjärtat. 

söndag 6 maj 2012

Grevinnan de Casa Miranda ger hederspris på OS 1912.


Första svenska guldkvinnan Greta Johansson prisas av Christina Nilsson. ---" För segern fick hon även ett hederspris som var skänkt av "grevinnan Casa Miranda" - operasångerskan Kristina Nilsson, som i sin ungdom varit en framstående skridskoåkare."
Sic!

torsdag 26 april 2012

Christina Nilsson i TV´s Gokväll 25 april

I TV´s program Gokväll den 25 april visades ett historiskt reportage med avstamp i Christina Nilsson olyckan i Stockholm 1885. alltså för ca 125 år sedan. Programmet sammanfattar också Christinas karriär och liv.

På slutet av reportaget finns en bild på Christina och hennes syster Anna Catharina som också speglar systrarnas olika livsbana. Anna Catharina var gift med Johan Andersson, lantbrukare i Odensjö, och hade 6 barn. Noteras kan att det var en åldersskillnad på 17 år mellan syskonen.

Programmet finns att se på SVT Play till den 25 maj.
Snugge i nutid i sommarskrud.

tisdag 24 april 2012

Styrelsemöte, SFV, byggnadsminnesförklaring mm


Styrelsemöte den 21 april hos Marita. Från vänster Håkan Dackman, Båge Berglund Johan Sönnerstedt, Ragnhild Nielsen, Mona- Greta Petersson och Marita Bengtsson. Douglas Dufva var frånvarande pga sjukdom.

Styrelsemötet var fullmatat med frågor. Håkan rapporterade att föreningens ekonomi är i balans.

Statens Fastighetsverk.

Marita, Mona-Greta och Båge har haft ett möte med Statens Fastighetsverk och diskuterat gemensamma frågor om Snugge. Akut är att få ordning på parkeringsplatsen efter vildsvinens framfart. Mona-Greta har fått en utfästelse från Jörgen Pihlo som arrenderar omgivande mark om att släta till gräsmattan. SFV bidrar med jord. Förhoppningsvis får vi marken i ordning till sommarens visningar. Hur vi ska förhindra fler angrepp diskuteras vidare med SFV.

Annika Rydén som är platsansvarig på SFV ska också ställa skorstenarna i skick så att det går att elda i huset - åtminstone i den stora spisen. Ett brandskyddsarbete ska göras gemensamt av SFV och släktföreningen före sommaren. Ytterligare ett möte ska hållas den 3 juli.

Öppettider mm Snugge.

Som tidigare beslutats hålls Snugge öppet från 30 juni i år. Marita undersöker med Växjö kommun om möjligheterna att få in skolungdom som guider under juli månad när vi har öppet. Dessa får då läras upp av släktföreningen och blir ett bra stöd i verksamheten. Det innebär fortfarande att vi behöver släktingar som guider på helgerna mm.

Alla museer verkar enligt mantrat k k k; kaffe, kissa och köpa. Vi har ju inte kaffe och begränsad toalett men behöver se över det utbud vi har till försäljning.

Årsmötet 2012

- blir den 18 augusti i år.

Byggnadsminnesförklaring av Snugge blir den 9 september kl 13 - 15.

Marita och Båge har haft ett möte med länsantikvarien Heidi Vassi angående programmet för byggnadsminnesförklaringen. Många ska bjudas in till denna ceremoni som landshövdingen utför. Byggnadsminnesförklaringen blir i tid i anslutning till Christina Nilssonsällskapets sk Christinagata. Mer information kommer.

Utveckling av släkföreningen

Styrelsen fick ett uppdrag på föregående årsmöte och har påbörjat arbetet med hur släktföreningen kan utvecklas avseende medlemsavgifter, samverkan med andra samt nya krav på underhåll mm som följer av byggnadsminnesförklaringen.  Förslag kommer till årsmötet.


tisdag 20 mars 2012

Årsskrift och släktkör


Årsskriften, årgång 25, har nu distribuerats. Bilden ovan som Marita Bengtsson tagit är därifrån och visar släktkörens grand old man Yngve Wirkander i dirigenttagen. Till vänster även vår solist Charlotta Ekdahl.

Här ett upprop till deltagande i släktkören! Vi planerar för släktkören även till årets årsmöte den 18 augusti 2012. Bengt-Sievert Wirkander har lovat att leda kören även i år. Om du vill vara med så hör av dig till Bengt-Sievert eller till någon i styrelsen.  

måndag 19 mars 2012

Snugge öppnar i år lördagen den 30 juni.


Med saxar och trumpeter! Vislandas musikkår från årsmötet 2008.

Släktföreningens styrelse beslöt vid möte per telefon den 18 mars att Snugge ska öppnas för besökare den 30 juni i år. Öppettider är som vanligt kl 11.00 till 17.00. Annan tid än juli visas Snugge efter överenskommelse.
Även i år behövs frivilliga guider. Ring Mona-Greta Petersson, tel 0470-752046.

fredag 3 februari 2012

Vildsvin på Snugge

Under oktober fick Snugges gräsmattor påhälsning av vildsvin. I ett par omgångar gick de fram som jordfräsar och vände på varje torva i sitt sökande efter larver och andra småkryp.

Det ser förskräckligt ut och kräver mycket arbete för att återställa. Ett alternativ är att fullfölja bearbetningen med mer jord och så en ny gräsmatta. Vad som ska ske får diskuteras på styrelsen i vår.


För kommande år får vi tänka på hur vi kan freda vår inbjudande gräsmatta.

lördag 28 januari 2012

Länsstyrelsen ger bidrag till reparation av Snugge.


Fastigheter som är byggnadsminnen ska ha en vård och underhållsplan. För att få en utgångspunkt för en sådan plan har släktföreningen under hösten genomfört en besiktning av Snugge, mangårdsbyggnad och ladugård. Arbetet har gjorts av byggnadsantikvarie David Fuchs från Smålands Museum och resulterat i ett Besiktningsprotokoll Byggnadsvård. Protokollet pekar på ett antal brister som behöver åtgärdas under kommande år. Även Statens Fastighetsverk har under året genomfört en besiktning.
Vid kontakter med länsstyrelsen erbjöds möjligheter för släktföreningen att söka bidrag för akuta reparationsåtgärder under 2011. 
Detta har nu genomförts och länsstyrelsen har beviljat bidrag med 20.193 kr av kostnaderna, 24.740 kr, för reparation av golv och bjälklag i hall, kontroll av vattenläckage på tak samt utförande av akuta åtgärder och rensning av murstockar. Även i ladugården har reparation gjorts av rötskadat golv. På taket har ett 30 tal takpannor bytts och nät har satts över skorstenen. I hallen har reparationen skett med begagnade golvbrädor som utseendemässigt är lika med befintligt golv, fäst med smidd golvspik. Arbetet har gjorts av Lars Nilsson, Växjö Byggnadsvård. Som villkor för arbetet har gällt att det ska ske på hantverksmässigt sätt med traditionella material och metoder i samråd med antikvarisk medverkan. 
Släktföreningen får också bidrag från Statens Fastighetsverk för den del av kostnaden som inte täcks av länsstyrelsen.