torsdag 26 maj 2016

Länsstyrelsens skrift om Snugge klar!

Länsstyrelsens skrift över byggnadsminnet Snugge är klar.

Under rubriken Byggnadsminnen i Kronobergs län har man nu färdigställt en skrift Christina Nilssons födelsehem Snugge. Författare har varit bebyggelseantikvarie Vicki Welander.
Skriften ger en intressant historisk bild av hemmanet Sjöabol och naturligtvis beskrivs Christina Nilssons fantastiska karriär och levnadsöde.