måndag 19 november 2012

Styrelsemöte på Smålands museum den 17/11

Styrelsen hade sitt första möte efter årsmötet (och konstituerade styrelsemöte) den 17/11 på Smålands museum. På bild Håkan Dackman, Marita Bengtsson, Johan Sönnerstedt och Mona-Greta Petersson med ryggen mot kameran.

Kulturarvscentrum södra Småland

Smålands museums samlingar och arkiv finns tillsammans med Kronobergsarkivets arkiv på Kulturarvscentrum södra Småland.

För mer information, gå in på Kulturarvscentrums hemsida


Säsongen på Snugge är nu slut för i år. Det staket som är uppsatt runt gården har fungerat. Vildsvinen har ännu inte försökt forcera det - men vi har sett spåren av dem precis utanför staketet.

Bilden ovan visar Kulturarvscentrum där inventarierna från Snugge nu har sin vinterförvaring. Vi är mycket tacksamma för det goda samarbete vi har med museet och att ha en säker förvaring av vårt material där.

De frågor vi har framför oss är  strategiska; hur säkrar och utvecklar vi kulturminnet Snugge framöver. Vi tror att det kan vara en fördel att det sker i samarbete med andra t ex i en ideell förening som är öppen för flera än släktföreningen. Vi jobbar vidare....

Även samarbetet med SFV är i en utvecklingsfas. SFV har här t ex inbjudit oss till sina aktiviteter som rör utveckling av besöksnäringar, där vi kan få kontakter och ideer.

Redaktionen för vår årsskrift behöver förstärkas. Tidigare har Birgitta Ask , Anna Christina Ragnwaldh och Håkan Dackman utgjort redaktionen. Birgitta och Anna Christina har efter många års arbete lämnat  uppgiften åt nya skrivande förmågor så Håkan behöver förstärkning. Om Du kan tänka dig att ingå i redaktionen för årsskriften så hör av dig till någon i styrelsen.

Styrelsen diskuterade flera andra frågor bla a planeringen för kommande sommar, vad vi ska visa, möjligheter att med hjälp av kommunen kunna få in ungdomar som guider och den underhållsplan och åtgärder som behövs. Vi prövade tanken att förskjuta öppettiden - från den  13 juli till den 16 augusti. Årsmötet blir sedan den 17 augusti. Skälet är att vi har fler besök senare under sommarperioden än i början. Öppet för beställda visningar tidigare. Vad tycker ni, är det en bra ide? Beslut behöver tas i början på nästa år.

söndag 18 november 2012

Mer om invigningen av Snugge som kulturminnesmärke.


Mer press från invigningen av Snugge som kulturminnesmärke. Från Kronobergs läns hembygdförbunds tidskrift I Värend och Sunnerbo har denna sida tagits.