lördag 14 oktober 2017

Christina Nilsson Stipendiaterna i Skatelöv den 2 september!Stipendiaterna som blev utsedda 2016 var sopranen Sabina Bisholt
och Ludvig Wallmark-Rydberg. På konserten i Skatelöv sjöng Sabina Bisholt sopran
och Anton Eriksson, baryton 2006 års stipendiat. Ludvig var förhindrad och ersattes av
Anton Eriksson. Stipendiaterna undehöll med sång till ackompanjemang av Bénédicte Haid på flygel.Christina Nilsson Sällskapets ordförande Jan-Olof Johansson
till vänster inne på efterfesten i församlingshemmet Skatelöv.tisdag 10 oktober 2017

21 augusti - kören Stämbandet på Snugge!

Den 21 augusti fick vi besök av kören Stämbandet på Snugge. De 20 körmedlemmarna fick en presentation av Christinas bakgrund och vidare sång- och operakarriär.

Olof Petersson har tagit bilderna.20 augusti - Christinas födelsedag uppmärksammas på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi!

Som vanligt högtidlighölls Christina Nilssons födelsedag den 20 augusti med musik och blommor på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi.Fler bilder från årsmötet!

Här kommer ytterligare ett par bilder från årsmötet, på museet och Snugge, som Olof Petersson har tagit.