Medlemskap

Medlemsavgiften är 120 kr för vuxen och 20 kr för barn.

Medlemskap löses genom att betala medlemsavgiften till plusgiro 485 44 53-0. Mejla samtidigt uppgifter om namn, postadress, e-post och släktskap till Håkan Dackman (h.dackman@telia.com) som för föreningens släktregister.

Släktföreningen har idag drygt 550 förtecknade medlemmar. Varje år ger föreningen ut en skrift med artiklar om Christina Nilsson, hennes släkt och om Snugge, som distribueras till medlemmarna.

Släktföreningens syfte är att vårda Christina Nilssons minne, att öka medlemmarnas kännedom om sitt ursprung och att verka för god sammanhållning i släkten.

Visning av släktgården Snugge är en stor uppgift för föreningen. Snugge ingår i Huseby bruks ägor och förvaltas av Statens fastighetsverk. Genom ett arrendeavtal har Släktföreningen nyttjanderätten till Snugge och ansvarar för underhållet. 2012 förklarades Snugge som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Endast släktingar till Christina Nilsson kan bli medlemmar i föreningen. Som släkting räknas ättlingar till Christinas syskon och kusiner.

Är du osäker på om du är släkt eller inte vet riktigt hur, kontakta föreningen så försöker vi reda ut det. Mejla antingen Håkan Dackman (h.dackman@telia.com) eller Stefan Ljungqvist (kassor@snugge.se)

Välkommen som medlem!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar