onsdag 22 augusti 2018

Årsmöte med film och jubileum!

Årsmötet 2018-08-18 inleddes med sång och musik av Charlotta Ekdahl, Birgitta Petersson och Kaj Nilsson.

Därefter visade dokumentärfilmaren Mats Harrysson två filmer om Christina Nilsson som var okända för de närvarande släktingarna - CD kan köpas av Mats.

Lunch, varefter deltagarna begav sig till Snugge för nedläggning av blomma vid stenen som i år firar 75-års jubileum - 175 år sedan Christina Nilssons födelse. Allan Claesson lade ner blomman som följdes av tal och allsång.

Därefter följde årsmötet som avslutades med kaffe och ostkaka.
tisdag 7 augusti 2018

Inbjudan till årsmöte!

Christina Nilssons Släktförening                                     

INBJUDAN/KALLELSE


Lördagen den 18 augusti 2018

Samling kl 11.00 på Videsborg, Vederslöv


ProgramDokumentärfilmare Mats Harrysson visar två korta filmer. 

Mats fick årets kulturpris från Växjö kommun 2015 och håller sedanlänge på att samla bildmaterial till en dokumentär om ChristinaNilsson. För oss visar han nu två filmer ur detta material om Christinas historia.

Underhållning av Charlotta Ekdahl, Birgitta Petersson tillsammans med spelmannen Kaj Nilsson.

Lunchbuffé

När vi är mätta tar vi oss till Snugge för att hålla årsmöte. Vi samlas vid minnesstenen, det är i år 75 år sedan den restes, alltså 175 år sedan Christinas födelse.

Dagen avslutas med kaffe och förstås den efterlängtade ostkakan. 


Anmäl er senast 10 augusti om deltagande till Marita Bengtsson, marita.bengtsson@gmail.comeller 0768-750600.  Ange ev behov av specialkost!

Allt detta för 150 kr per vuxen, barn halva priset.


VÄLKOMNA
Styrelsen

Vägbeskrivning till Videsborg.Kör till Vederslöv och fortsätt genom samhället förbi kyrkorna och fortsätt mot Odenslanda i ca 2 km så ligger Videsborg på höger sida, ca 50 m från vägen, skyltat.

Dagordning på baksidan!
Årsmöte Christina Nilssons släktförening – verksamhetsåret 2017-2018


Dagordning lördagen 2018-08-18

1.    Årsmötet öppnas, parentation för avlidna medlemmar

2.    Godkännande av dagordning

3.    Årsmötet utlyst enligt stadgar

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän för mötet

7.    Nya medlemmar

8.    Styrelsens verksamhetsberättelse

9.    Kassörens rapport om ekonomin

10.  Revisionsberättelse

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Val av ledamöter i styrelsen. 

Förra året omval på två år för Mona-Greta Petersson, Båge Berglund, Stefan Ljungqvist, i tur att väljas Håkan Dackman, Marita Bengtsson. Två platser är vakanta, välkommen med förslag! 

13.  Val av revisorer

14.  Medlemsavgift

15.  Budgetförslag

16.  Diskussion om eventuellt samarbete med Christina Nilsson Sällskapet

17.  Övriga frågor