lördag 28 januari 2012

Länsstyrelsen ger bidrag till reparation av Snugge.


Fastigheter som är byggnadsminnen ska ha en vård och underhållsplan. För att få en utgångspunkt för en sådan plan har släktföreningen under hösten genomfört en besiktning av Snugge, mangårdsbyggnad och ladugård. Arbetet har gjorts av byggnadsantikvarie David Fuchs från Smålands Museum och resulterat i ett Besiktningsprotokoll Byggnadsvård. Protokollet pekar på ett antal brister som behöver åtgärdas under kommande år. Även Statens Fastighetsverk har under året genomfört en besiktning.
Vid kontakter med länsstyrelsen erbjöds möjligheter för släktföreningen att söka bidrag för akuta reparationsåtgärder under 2011. 
Detta har nu genomförts och länsstyrelsen har beviljat bidrag med 20.193 kr av kostnaderna, 24.740 kr, för reparation av golv och bjälklag i hall, kontroll av vattenläckage på tak samt utförande av akuta åtgärder och rensning av murstockar. Även i ladugården har reparation gjorts av rötskadat golv. På taket har ett 30 tal takpannor bytts och nät har satts över skorstenen. I hallen har reparationen skett med begagnade golvbrädor som utseendemässigt är lika med befintligt golv, fäst med smidd golvspik. Arbetet har gjorts av Lars Nilsson, Växjö Byggnadsvård. Som villkor för arbetet har gällt att det ska ske på hantverksmässigt sätt med traditionella material och metoder i samråd med antikvarisk medverkan. 
Släktföreningen får också bidrag från Statens Fastighetsverk för den del av kostnaden som inte täcks av länsstyrelsen.