måndag 19 december 2016

God Jul och Gott Nytt År!

Ett gammalt år är på väg ut och ett nytt på väg in. Vi ville ha en snygg vinterbild från Snugge för detta julkort - men det är inte ett sådant år. Vädret är grått och någon snö blir det inte till jul. Så därför  en sommarbild från ladugården som också finns på baksidan av den fina skrift som Länsstyrelsen tagit fram om kulturminnet Snugge.


Glädjande är att bitarna om släktföreningens engagemang avseende Snugge fallit på plats. Årsmötet gav sin inriktning att föreningens verksamhet ska fortsätta som hittills, vilket styrelsen jobbat vidare med.

För vinterförvaring av våra känsliga klänningar och andra artiklar har vi inlett ett samarbete med Villa Vik som också förvarar Christina Nilsson Sällskapets material. Vi hoppas att det kan utvecklas positivt för alla parter.

Vi har diskuterat vad innebörden är för släktföreningen av den underhållsplan som tagits fram av länsstyrelsen. Ställs det nya högre krav som vi har svårt att möta eller går det att hantera?

Vi har under hösten haft ett bra möte och diskussioner med länsstyrelsen och Statens Fastighetsverk (SFV). Vi har fått besked om att vi kan söka anslag för det tillkommande underhåll som följer med statusen som kulturminne. Några nya extra krav ställs inte på föreningen. Det som behöver göras utöver ren driftsunderhåll får diskuteras gemensamt. Med nytt avtal tar släktföreningen också fortsatt ansvar för ladugården som del i kulturminnet.

Sly ner mot sjön har tagits ner av SFV och tanken är att vi ska kunna ha en fri siktyta mot Madsjön.
Kulturminnet omfattar ett större område än tidigare. Om vi ska kunna använda detta och utveckla trädgården ytterligare har vi inget svar på idag.


God Jul och Gott Nytt År!

Kronbruden på Göteborgsoperan 26 feb 2017!

Christina Nilsson Sällskapet inbjuder till konsertant opera Kronbruden den 26/2 2017 på Göteborgsoperan.

Några biljetter finns kvar. Om man vill delta ska man snarast kontakta Birgitta på tel 0472-550201 eller 0706-866806. Priset på resan är 990 kr/person. Då ingår buss från Växjö, lunch, operabiljett, kaffe och guidning på operan.