torsdag 26 april 2012

Christina Nilsson i TV´s Gokväll 25 april

I TV´s program Gokväll den 25 april visades ett historiskt reportage med avstamp i Christina Nilsson olyckan i Stockholm 1885. alltså för ca 125 år sedan. Programmet sammanfattar också Christinas karriär och liv.

På slutet av reportaget finns en bild på Christina och hennes syster Anna Catharina som också speglar systrarnas olika livsbana. Anna Catharina var gift med Johan Andersson, lantbrukare i Odensjö, och hade 6 barn. Noteras kan att det var en åldersskillnad på 17 år mellan syskonen.

Programmet finns att se på SVT Play till den 25 maj.
Snugge i nutid i sommarskrud.

tisdag 24 april 2012

Styrelsemöte, SFV, byggnadsminnesförklaring mm


Styrelsemöte den 21 april hos Marita. Från vänster Håkan Dackman, Båge Berglund Johan Sönnerstedt, Ragnhild Nielsen, Mona- Greta Petersson och Marita Bengtsson. Douglas Dufva var frånvarande pga sjukdom.

Styrelsemötet var fullmatat med frågor. Håkan rapporterade att föreningens ekonomi är i balans.

Statens Fastighetsverk.

Marita, Mona-Greta och Båge har haft ett möte med Statens Fastighetsverk och diskuterat gemensamma frågor om Snugge. Akut är att få ordning på parkeringsplatsen efter vildsvinens framfart. Mona-Greta har fått en utfästelse från Jörgen Pihlo som arrenderar omgivande mark om att släta till gräsmattan. SFV bidrar med jord. Förhoppningsvis får vi marken i ordning till sommarens visningar. Hur vi ska förhindra fler angrepp diskuteras vidare med SFV.

Annika Rydén som är platsansvarig på SFV ska också ställa skorstenarna i skick så att det går att elda i huset - åtminstone i den stora spisen. Ett brandskyddsarbete ska göras gemensamt av SFV och släktföreningen före sommaren. Ytterligare ett möte ska hållas den 3 juli.

Öppettider mm Snugge.

Som tidigare beslutats hålls Snugge öppet från 30 juni i år. Marita undersöker med Växjö kommun om möjligheterna att få in skolungdom som guider under juli månad när vi har öppet. Dessa får då läras upp av släktföreningen och blir ett bra stöd i verksamheten. Det innebär fortfarande att vi behöver släktingar som guider på helgerna mm.

Alla museer verkar enligt mantrat k k k; kaffe, kissa och köpa. Vi har ju inte kaffe och begränsad toalett men behöver se över det utbud vi har till försäljning.

Årsmötet 2012

- blir den 18 augusti i år.

Byggnadsminnesförklaring av Snugge blir den 9 september kl 13 - 15.

Marita och Båge har haft ett möte med länsantikvarien Heidi Vassi angående programmet för byggnadsminnesförklaringen. Många ska bjudas in till denna ceremoni som landshövdingen utför. Byggnadsminnesförklaringen blir i tid i anslutning till Christina Nilssonsällskapets sk Christinagata. Mer information kommer.

Utveckling av släkföreningen

Styrelsen fick ett uppdrag på föregående årsmöte och har påbörjat arbetet med hur släktföreningen kan utvecklas avseende medlemsavgifter, samverkan med andra samt nya krav på underhåll mm som följer av byggnadsminnesförklaringen.  Förslag kommer till årsmötet.