måndag 26 juni 2017

19 augusti är det dags - Inbjudan till årsmöte och Smålands museumChristina Nilssons Släktförening                                 INBJUDAN/KALLELSELördagen den 19 augusti 2017

Samling kl 11.00 vid entrén till Smålands museum
Vi gör en gemensam rundvandring på Smålands museum. Fokus förstås på alla spännande föremål med anknytning till vår Christina. Allt från hennes myntsamling till de berömda smaragderna.

Efter besöket där tar vi oss till Snugge för lunch. Där vankas det smörgåstårta både av traditionellt och modernt slag. Lite musikunderhållning hoppas vi också på, så många sång- och musikbegåvningar som vi har i släktleden.

Efter årsmötesförhandlingarna, se dagordning och ärenden på baksidan, blir det sedvanligt kaffe med ostkaka, sylt och grädde.


Allt detta till priset av 100 kr per person. Välkommen att anmäla deltagande till Marita Bengtsson via e-post marita.bengtsson@gmail.com eller tel nr 0768-750600. Meddela ev behov av specialkost. Sista anmälningsdag 12 augusti.


VÄLKOMNA

Styrelsen

Christina Nilssons släktförening


Dagordning för årsmötet 2017-08-19

11.     Årsmötet öppnas

22.     Godkännande av dagordning

33.     Årsmötet utlyst enligt stadgar

44.     Val av ordförande för mötet

55.     Val av sekreterare för mötet

66.     Val av två justeringsmän för mötet

77.     Nya medlemmar

88.     Styrelsens verksamhetsberättelse

99.     Kassörens rapport om ekonomin

110.  Revisionsberättelse

111.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

112.  Val av ledamöter i styrelsen.

Förra årsmötet valdes alla på ett år. Vi återgår till att följa stadgarna och föreslår omval på två år för Mona-Greta Petersson, Båge Berglund, Stefan Ljungqvist och på ett år Håkan Dackman, Johan Sönnerstedt och Marita Bengtsson. En plats är vakant, välkommen med förslag!

113.  Val av revisorer

114.  Medlemsavgifter

115.  Budgetförslag

116.  Övriga frågor

tisdag 13 juni 2017

Öppettiderna för guidning klara!Öppettiderna för guidning i sommar är sedan en tid klara! Se även under fliken guidning.

Snugge ligger 15 km söder om Växjö, skyltat från riksväg 23.


ÖPPET: Tors-söndag kl 11-17 under juli och fred-söndag 1:a helgen i augusti.

ENTRE: vuxna 40 kr. 
Besökare med buss och övriga grupper mottages under maj-september.
Tid för bokning gm Birgitta Petersson 070-401  49 70
                                Mona-Greta Petersson 0470-752 056, (070-357 20 46)
Guidning av Christina Nilssons släktförening, som också vårdar museet.

Christina Nilssons släktförening – c/o ordf. Marita Bengtsson, Ödetofta Björkelund, 36 335 TOLG,
0768-750 600.