onsdag 19 oktober 2016

Takunderhåll och höst på Snugge.

Snugges tak är lagt med enkupigt tegel vilket inte är vanligt idag. I samband med en översyn inför hösten och vintern kunde konstateras att ett antal takpannor behöver bytas. Olof Petersson som har gjort jobbet har hittat ett antal enkupiga tegelpannor som fått ersätta de trasiga. Ett litet reservlaget för framtida behov har också inskaffats.

Olle har för oss dokumenterat Snugge i höstskrud samt en miljöbild från stranden vid Madsjön.