söndag 10 maj 2015

Nymålat Snugge klart för sommaren!


Snygge är nu nymålat med Falu rödfärg och redo för visningarna i sommar. Någon komplettering behövs i de vita partierna runt fönster och på stolpar annars har Snygge fått en välbehövlig upprustning både med reparationer och målning.

Släktföreningen hade den 9/5 styrelsemöte med planering för sommaren och kommande årsmöte som huvudpunkt. På bilden Håkan Dackman, Mona-Greta Petersson och Johan Sönnerstedt.

Stort tack till Johans bror Erland Sönnerstedt som hade planerat släktföreningens möte i Stockholm den 25 april. De som hade möjlighet att delta var entusiastiska över dagen och särskilt de arkivalier som Olle Fernau, arkivarie vid Musik- och Teatermuséet har grävt fram, bland annat hennes egenhändigt handskrivna dagbok och gästbok där tidens kulturelit hade bidragit. Mer om detta kommer.