tisdag 18 juni 2013

Kulturparken på SnuggeSläktföreningens styrelse hade ett möte med Lennart Johansson och Lars Palm från Kulturparken AB på Snugge måndagen den 17 juni.

Smålands museum var en av avtalstecknarna när släktföreningen avtalade om sin nyttjanderätt av Snugge med dåvarande Domänverket. När nu släktföreningen söker en organisationsform och ska forma innnehållet i verksamheten framåt är Kulturparken med som en tillskyndare till en lösning.

Vi var överens om att ha ett möte med tänkbara intressenter i Kulturparkens regi till hösten.
Ska verksamheten på Snugge fungera även i framtiden måste den utvecklas och drivas med fler intressenter alternativt får vi dra ner på öppethållandet.

Vårt problem är inte unikt utan berör de flesta hembygdsföreningar och andra minnesplatser över kända   personer.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar