onsdag 20 oktober 2021

Släktföreningen firar 50-års jubileum och vi högtidlighåller 100-årsdagen då Christina Nilsson avled 1921 den 21/11 2021.

 

 

Välkomna 

till Villa Vik, Sandsbro

Söndagen 21/11 2021 kl.11

Tar tillfället att träffa släktingar från de olika släktgrenarna.

Vi högtidlighåller 100-årsdagen

då Christina Nilsson avled 1921

och firar Släktföreningen, 50 år.

 

PREMIÄRVISNINGav film om Christina Nilsson av Anders Hanser.

 

Välkomstdrink, varmrökt lax med potatis, sallad och sås (glutenfri).

Lättdryck ingår. Musik, m.m. Avslutar med kaffe och tårta.

Övrig dryck som starköl, vin, snaps finns att köpa.

 

Anmälansenast onsdag 3/11och är bindande till

Mona-Greta 070-357 20 46 eller 

Birgitta 0470-633 92, 070-401 49 70.

Specialkost meddelas vid anmälan.

 

Kostnad 395 kr.Barnportion halva priset upp till 12 år.

Betalas med SWISHtill Olof Petersson 070-69 633 92 eller

släktföreningens Plusgiro nr. 4854453-0.

Glöm inte skriva namnet.

……………………

Information/bokning för övernattning på Villa Vik gå in på:

www.villavik.se

===================

Minneskonsert söndag 21 november 2021 kl.17.00

I Växjö domkyrka.

Stabat Mater av Antonio Dvorák.

Medverkande: Fyra stipendiater, Bénédikt Haid, piano samt 

Cantores Waxiö under ledning av Sten-Inge Petersson. 

Biljetter säljs vis Nortic och Butiken Domkyrkocentrum

Pris ordinarie: 290kr. Medlemmar i CNS och VKF:250kr.

Christina Nilsson Sällskapet.

onsdag 11 augusti 2021

Årsmöte per telefon den 21 augusti, 2021, kl 14.00.

 


 Kallelse till årsmöte har gått ut med årsskriften.P g a corona håller Christina Nilssons släktförening sitt årsmöte på telefon även i år. Samma tid kl 14.00 som aviserat men annan plats. Anmäl deltagande så får du handlingar och grupptelefonnummer på mail.

Anmälan till årsmötet görs till Marita Bengtsson, marita.bengtsson@gmail.com eller tel 0768-750600. Handlingar se nedan.


Årsmöte

Christina Nilssons släktförening

verksamhetsåret 2020-2021

 

Dagordning

lördagen den 21 augusti 20211.                      Årsmötet öppnas 

2.                      Godkännande av dagordning 

3.                      Årsmötet utlyst enligt stadgar 

4.                      Val av ordförande för mötet 

5.                      Val av sekreterare för mötet 

6.                      Val av två justeringsmän för mötet 

7.                      Nytillkomna och bortgångna medlemmar  

8.                      Styrelsens verksamhetsberättelse 

9.                      Kassörens rapport om ekonomin 

10.                      Revisionsberättelse 

11.                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12.                      Val av ledamöter i styrelsen 

                      Kvarstår gör: Håkan Dackman (vald på 2 år 2020)

                      Avgår: Båge Berglund  (avböjt omval), 

Marita Bengtsson, Stefan Ljungqvist, Mona-Greta Petersson 

                      Två platser vakanta 

13.                      Val av revisorer 

14.                      Medlemsavgift 

15.                      Budgetförslag

16.                      Övriga frågor
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Christina Nilssons släktförening för  tiden 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021.  

Styrelsen har under tiden bestått av:  

Marita Bengtsson ordförande  

Båge Berglund vice ordförande och sekreterare  

Stefan Ljungqvist kassör  

Mona-Greta Petterson ledamot och gårdsansvarig  

Håkan Dackman ledamot och registerhållare  

Under verksamhetsåret har 8 st styrelsemöten hållits, samtliga telefonmöten. Styrelsen har  under året haft 5 ledamöter. Två platser har varit vakanta. Styrelsen uppmanar därför  intresserade medlemmar att anmäla intresse för att arbeta i styrelsen eller tipsa styrelsen om  lämpliga kandidater. Antal medlemmar den 30 juni var 432.

Verksamhetsåret har präglats av pandemin och därmed inte kunnat ta emot större grupper.  Med de restriktioner som gäller har Snugge hållits öppet som vanligt från 4 juli till 11 augusti.  Guider har varit Mona-Greta Petersson och Birgitta Petersson . Antalet  besökare har varit 145.  

-årsmöte hölls den 22 augusti via telefon på grund av bestämmelserna med anledning av corona-pandemin.

-löpande underhåll har gjorts av Olof och Birgitta Petersson både idéellt och arvoderat genom  Veteranpoolen.  

-föremål som inte kan förvaras på Snugge över vintern förvaras på Villa Vik samt hemma hos  Birgitta, Mona-Greta och Marita.  

  

en ny årgång av årsskriften har producerats denna gången präglat av släktföreningens 50 års  jubileum och att det är 100 år sedan Christina Nilsson dog.  

för att fira dessa bemärkelsedagar planeras i samarbete med Christina Nilsson sällskapet för ett  jubileumsprogram den 21 november 2021. Släktföreningen har sin aktivitet på lunchen på  Villa Vik och sällskapet planerar för en konsert, Stabat Mater, i domkyrkan på  eftermiddagen samma dag.  

föreningen har deltagit i sk Teams-möte med andra intressenter som vill uppmärksamma den  100-åriga dödsdagen. Musik i Syd är sammanhållande av de aktiviteter och evenemang som planeras av många intressenter från  kommuner till enskilda under året. En särskild hemsida har skapats för minnesåret 2021. SVT har producerat och visat en film om Christina  Nilssons liv som även inbegriper scener och intervjuer på Snugge. Anders Hanser har  producerat en film som ska premiärvisas på släktföreningens jubileumsdag den 21 november. 

 

-styrelsen har beslutat att flytta sina bankmedel till Sparbanken Eken.  

-inventering och stöldmärkning av föreningens inventarier har i huvudsak färdigställts under  året. 

Snugge 21 augusti 2021


Marita Bengtsson                Båge Berglund


Håkan Dackman                Stefan Ljungqvist        Mona-Greta Petersson                    


                      

tisdag 20 juli 2021

Snugge håller öppet för besökare till och med den 15 augusti!

Snugge håller öppet för besökare torsdag - söndag kl 11-17 under juli och augusti (tom 15/8). 

Visning av medlemmar i släktföreningen. Info och bokning av grupper: Mona-Greta 070-357 20 46, Birgitta 070-401 49 70.

Inträde 50 kr/pers.

onsdag 12 augusti 2020

Årsmöte per telefon den 22 augusti kl 14.00.

 P g a corona håller Christina Nilssons släktförening sitt årsmöte på telefon i år. Samma tid kl 14.00 som aviserat men annan plats. Anmäl deltagande så får du handlingar och grupptelefonnummer på mail.

Årsmöte

Christina Nilssons släktförening

verksamhetsåret 2019-2020

 

 

Dagordning

lördagen den 22 augusti 2020

 

 

 

                                                                 1.                   Årsmötet öppnas

 

                                                                 2.                   Godkännande av dagordning

 

                                                                 3.                   Årsmötet utlyst enligt stadgar

 

                                                                 4.                   Val av ordförande för mötet

 

                                                                 5.                   Val av sekreterare för mötet

 

                                                                 6.                   Val av två justeringsmän för mötet

 

                                                                 7.                   Nya medlemmar

 

                                                                 8.                   Styrelsens verksamhetsberättelse

 

                                                                 9.                   Kassörens rapport om ekonomin

 

                                                                 10.                 Revisionsberättelse

 

                                                                 11.                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

                                                                 12.                 Val av ledamöter i styrelsen

 

                                                                                       Kvarstår gör: Stefan Ljungqvist, Mona-Greta

                                                                                       Petersson                                                                                                                                

                                                                                       Avgår: Båge Berglund (vald på 1 år), Marita

                                                                                       Bengtsson,

                                                                                       Håkan Dackman, Harriet Ronach.

                                                                                       En plats är vakant.

 

                                                                 13.                 Val av revisorer

 

                                                                 14.                 Medlemsavgift

 

                                                                 15.                 Budgetförslag

 

                                                                 16.                 Övriga frågor


VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för Christina Nilssons släktförening för

tiden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020.

 

 

Styrelsen har under tiden bestått av:

 

Marita Bengtsson ordförande 

Båge Berglund vice ordförande

Stefan Ljungqvist kassör

Harriet Ronach sekreterare

Mona-Greta Peterson ledamot och gårdsansvarig

Håkan Dackman ledamot och registerhållare

 

 

Under verksamhetsåret har 6 st styrelsemöten hållits varav ett möte på museet i Växjö och resterande telefonmöten. Styrelsen har under året haft 6 ledamöter eftersom den sjunde platsen inte kunnat besättas. Styrelsen uppmanar därför intresserade medlemmar att anmäla intresse för att arbeta i styrelsen eller tipsa styrelsen om lämpliga kandidater. Antal medlemmar den 30 juni var 447.

 

-årsmöte hölls den 17 augusti med visning av det renoverade mausoleet på Tegnerkyrkogården och årsmötesförhandlingarna på Snugge.

 

-löpande underhåll har gjorts av Olof och Birgitta Petersson både idéellt och arvoderat genom Veteranpoolen. 

 

-föremål som inte kan förvaras på Snugge över vintern förvaras på Villa Vik samt hemma hos Birgitta, Mona-Greta och Marita. 

 

- en ny årgång av årsskriften har producerats med originalillustreringar av Harriet Ronach. 

 

-med hjälp av bidrag från Sparbanken Eken har en ny åkgräsklippare köpts samt även en trimmer. Mona-Greta har förmedlat ansökan. Föreningen uttrycker sin tacksamhet för bidraget.

 

-Snugge har varit öppet för besökande torsdag-söndag från 4 juli t o m den 11 augusti.

Guider har varit Mona-Greta Petersson, Birgitta Petersson, Margareta Ekdahl och Marita Bengtsson. Antalet besökare under för- och eftersäsong och allmänt öppethållande blev 165.

 

-den planerade släktforskardagen fick ställas in med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid 19 pandemin. 

 

 

 

 

 

Snugge 22 augusti 2020

 

 

 

 

Marita Bengtsson                                                          Båge Berglund                    

 

 

 

 

 

Håkan Dackman                                                            Harriet Ronach                   

 

 

 

 

 

Mona-Greta Peterson                                                   Stefan Ljungqvist

 


onsdag 8 juli 2020

Besök Snugge på "hemester" i sommar!


Christina Nilsson
Och
Hennes älskade Snugge

Ni som är på ”hemester” i Kronobergs län
Gör ett besök.
Öppet torsdag till och med söndag 11-17 från 2 juli till 9 augusti
Inträde betalas helst genom Swish eller kontant (EJ Kort)
Få berättelsen om Christina Nilsson. Från hennes födelse, utbildning, karriär och hennes liv.
Tag med egen fikakorg att avnjuta vid trädgårdsmöblerna.
Vi tänker på CV19 och håller avståndet och tvättar händerna.
Snugge är skyltat utmed väg 23 ca 15 km från Växjö och ca 4 km till Huseby.

För upplysningar kontakta per telefon
Birgitta Petersson Mona-Greta Petersson
070-401 49 70
0470-75 20 46 070-357 20 46

Det är Christina Nilssons släktförening som vårdar Snugge

måndag 29 juni 2020

Snugge öppet i sommar!

Snugge håller öppet för besökare i sommar. För öppettider se Guidning.

För oss gäller som för alla andra att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner för besök.


torsdag 20 februari 2020

Årsmötet på Snugge, stipendiater och blommor på födelsedagen 2019!

Sent omsider kommer här bilder från årets begivenheter; stipendiater, årsmöte och blommorna vid Christina Nilssons grav på födelsedagen.

Christina Nilssonsällskapet och släktföreningen uppvaktar med blommor på Christinas födelsedag.

Bild Margareta Ekdahl.Bilder från släktföreningens årsmöte. Musik i kapellet i Växjö och årsmöte på Snugge. För underhållningen svarade Charlotta Ekdahl, Kaj Nilsson, Birgitta Petersson och Sven Torstensson.

Bilder Olof Petersson och Margareta Ekdahl.


31/8 Stipendiaterna på Snugge och i Skatelöv kyrka. 
Josefine Andersson och Ludvig Wallmark. Bilder Olof Petersson