fredag 22 augusti 2014

Årsmöte/släktträff den 16 augusti

Vi samlades i Växjö domkyrka för årets släktträff och fick en initierad historisk presentation av denna gamla kyrka med rötter i kristnandet av landet av pastoralchef Paul Hansson. Den fina domkyrkan är väl förankrad i de glastraditioner som finns i länet. Med konstverk av bl a Bertil Wallien, Göran Wärff och Erik Höglund. Vi var extra nyfikna på de ljuskronor som Christina Nilsson skänkt till kyrkan - varav den största aldrig kommit upp utan ligger i förvar.I domkyrkan fick vi och alla andra besökare njuta av släktkören under Bengt-Sieverts ledning och med Charlotta Ekdahl som solist. Jag undrar om de har låtit bättre! Den fina akustiken bidrog och gjorde sångarna rättvisa. Jag gissar att de besökare som ramlat in i kyrkan undrade över vilket professionellt program de fick uppleva. De flesta satte sig och njöt av sången.Efterföljande lunch och årsmöte hölls på Snugge. Årsmötet gav ansvarsfrihet åt styrelsen och omval skedde av de styrelsemedlemmar som var på tur för val. Årsmötet diskuterades föreningens inriktning för framtiden. Man ville att vi skulle arbeta vidare i linje med styrelsens förslag - att försöka få in andra intressenter i driften av Snugge, att hålla ett begränsat öppethållande med hjälp av kommunen och ungdomar samt att fortsätta diskussionen om Snugge på kommande årsmöte. 
Beslut togs om att söka bidrag för och att genomföra nödvändigt yttre underhåll. 
Nästa årsmöte hålls 22 augusti 2015. Styrelsen ska också arbeta för att få till ett släktmöte i Stockholm under våren 2015.
Årsmötet avslutades med kaffe och ostkaka samt lotteri på skänkta vinster som gav 800 kr.