Länkar

Ladda ner

Broshyren Christina NilssonMinnen och platser.

Testamente (PDF)
Bouppteckning (PDF)

Christina Nilssons släkt (PDF)

Detta är en sammanställning av kända släktingar till operasångerskan Christina Nilsson (1843-1921) under 1800-
talet och början av 1900-talet.
Sammanställningen består av två delar:
Fädernesläkten som omfattar ättlingar till Christinas syskon och
kusiner på fädernet, och Mödernesläkten som omfattar ättlingar till hennes kusiner på mödernet.
I princip har vi tagit med fem generationer räknat från Christina Nilssons farföräldrar resp. morföräldrar. Av hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) har vi inte tagit med personer födda efter 1915. Eftersom vi inte vill dela syskonkullar, har vi heller inte tagit med personer som har syskon eller syskons makar födda efter 1915.
Omduvillhaenutförligareversion(50sidor)medpersonerföddaframtillca1945, kandubeställadenfrån h.dackman@telia.com. Priset är 50 kr om du vill ha den som pdf-fil, 60 kr om du vill ha med posten. Beloppet betalas till Christina Nilssons släktförening, plusgiro 485 44 53-0. 

Länkar
Smålands museum- Sveriges glasmuseum www.smalandsmuseum.se

Huseby Bruk www.husebybruk.se
Christina Nilsson-Sällskapetwww.cnsallskapet.se

Birgitta Ask berättar på föreningens 40-årsjubileum om hur det
hela startade.Filmen har ställts till Christina Nilssons släktförenings förfogande av Sylvia Vrethammar och Lennart Wetterholm.