måndag 10 september 2012

Landshövding Kristina Alsér inviger byggnadsminnet Snugge.Så var det dags för invigning av det nya kulturminnet Snugge.

Sensommarsöndagen den 9 september, en något molnigt dag med skön temperatur mötte ett 50-tal deltagare upp för att bevittna landshövding Kristina Alsérs invigning av kulturminnet Snugge.Länsstyrelsen och Kristina Alsér betonade att Snugge är intressant som byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen både som Christina Nilssons födelsegård och genom att vara tidstypisk representant för en mindre smålandsgård.  

Programmet bjöd på inledningstal av släktföreningens ordförande Marita Bengtsson, och Mona-Greta Petersson berättade om Snugges historia i släkten från mitten på 1700-talet till släktföreningens restaurering av Snugge för 40 år sedan.
Folkmusik och sång förknippar man gärna med Christina Nilsson.
För sången svarade Charlotta Ekdahl, vars morfars morfar var Christinas bror Sven. Hon sjöng 14 år tror jag visst att jag var, Värmlandsvisan och Jag hade en vän, alla sånger Christina Nilsson gärna sjöng. Ytterligare en släkting, Kaj Nilsson spelade fiol tillsammans med Skatelövs spelmanslag som spelade folkmusik som knöt an till Christina Nilssons tid.

Snugge och släktföreningen uppvaktades av Christina Nilsson sällskapet genom dess ordförande Mats Nässert med en honungsros att plantera på lämpligt ställe.


Ovan släktföreningens ordförande Marita Bengtsson och länsantikvarie Heidi Vassi.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar