tisdag 20 mars 2012

Årsskrift och släktkör


Årsskriften, årgång 25, har nu distribuerats. Bilden ovan som Marita Bengtsson tagit är därifrån och visar släktkörens grand old man Yngve Wirkander i dirigenttagen. Till vänster även vår solist Charlotta Ekdahl.

Här ett upprop till deltagande i släktkören! Vi planerar för släktkören även till årets årsmöte den 18 augusti 2012. Bengt-Sievert Wirkander har lovat att leda kören även i år. Om du vill vara med så hör av dig till Bengt-Sievert eller till någon i styrelsen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar