lördag 29 augusti 2015

Årsmötet 2015 inleddes i Skatelövs kyrka och på Snugge


Årsmötet inleddes i vackra Skatelövs kyrka där församlingsprästen Tord Mårtensson hälsade välkommen.

Ett drygt tjugotal medlemmar hade infunnit sig. Släktkören framträdde sedvanligt professionellt och inlevelsefullt efter kort repetition under Bengt -Sieverts ledning. Charlotta Ekdahl sjöng solo.

Efter konserten fick vi en historisk överblick av Skatelöv och förhållandena där på artonhundratalet av historikern Sven Hovne. Vi förstod att bygden har en lång historia som centrum i ett bördigt område. Innan spannmålsodlingen tog över drevs flera brännvinsbrännerier som gav stora inkomster. Vi serverades en god lunch i församlingshemmet.

Årsmötesförhandlingar hölls på eftermiddagen på Snugge. Mer om detta i kommande inlägg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar