torsdag 23 oktober 2014

Byggnadsminnesskrift på gång.

Länsstyrelsen gör en skrift på byggnadsminnet Snugge som beräknas vara klar 2015. I samband med det har text om Snugges historia tagits fram och bilder tagits bl a i samband med innevarande årsmöte. Nedan ett par bilder från detta tillfälle, fotograf Vicki Wenander.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar