lördag 6 april 2013

Styrelsemöte, möte med SFV samt fel i skriften! Nästa årsmöte är den 17 augusti 2013!


Styrelsemöte på Grimslövs folkhögskola. På bilden Johan Sönnerstedt, Marita Bengtsson, Håkan Dackman och utanför bild Mona-Greta Petersson. Båge Berglund bakom kameran.

Styrelsens möte startade på Huseby Bruk där vi hade ett sammanträde med Annika Ryden på SFV. Vi gick igenom våra aktuella frågor som rör underhåll, säkerhet, brandskydd, att kunna elda i någon av spisarna mm. De stora frågorna som vi arbetar med rör översyn av vårt hyresavtal samt hur vi ska samspela om underhållsfrågor med länsstyrelsen nu som nyinvigt byggnadsminne.

Håkan Dackman med bidragsgivare av texter tackas. De har gjort ett stort arbete med att få fram årsskriften. Dock har även tryckfelsnisse bidragit. De uppgifter vi sett/fått anmälda är:
1. Teckningen på omslaget har gjorts av Bengt Nordenberg.
2. Stipendiaterna på sid 18 är från år 2011 men de uppträdde den 8 september 2012 i Skatelövs kyrka.
3. Årsmötet 2013 hålls den 17 augusti (som är en lördag). Det kommer som vanligt separat kallelse och program. De som kan stadgarna vet också att det bör vara lördagen närmast den 20 augusti.

Styrelsen behandlade bl a öppethållandet på Snugge där vi ska försöka öka tiden för feriearbetande ungdomar. Föreningen får då mer koncentrera sig på helgerna. Ideer för nya upplägg finns. Guider kommer att behövas för visning.
Vi ska också göra klart med förutsättningarna för den nya ideella föreningen och kommer att ses igen om några veckor.
Programmet för årsmötet diskuterades bl a om vi ska försöka utnyttja ladugården mer som lokal och att ordna med catering som förtäring. Kören, kan den fungera på Snugge? Att hyra in något ytterligare arrangemang av grupper diskuterades. Vi blev inte klara på denna punkt utan fortsätter på nästa möte.

Vi tar gärna emot och är tacksamma för synpunkter och ideer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar