Styrelsen

Styrelsen 2022-2023


Ordförande: Marita Bengtsson, Löpargatan 12, 261 45 Landskrona, 0768-750600, marita.bengtsson@gmail.com , kontakt@snugge.se

Kassör: Stefan Ljungqvist, Kristinelund Köpinge, 312 91 Laholm, 0430-221 60, sljung@sbbs.se, kassor@snugge.se

Matrikel, skrift: Håkan Dackman, Krukmakaregatan 8, 272 31 Simrishamn, 0414-602 51, h.dackman@telia.com

Gårdsansvarig: Mona-Greta Petersson, Odensjö Södregård 2,  
342 55 Grimslöv,  070-3572046

Sekreterare: Birgitta Petersson, Veckovägen 8, 352 61 Växjö, 070-4014970

Vakant ledamot.

Vakant ledamot.