torsdag 20 februari 2020

Årsmötet på Snugge, stipendiater och blommor på födelsedagen 2019!

Sent omsider kommer här bilder från årets begivenheter; stipendiater, årsmöte och blommorna vid Christina Nilssons grav på födelsedagen.

Christina Nilssonsällskapet och släktföreningen uppvaktar med blommor på Christinas födelsedag.

Bild Margareta Ekdahl.Bilder från släktföreningens årsmöte. Musik i kapellet i Växjö och årsmöte på Snugge. För underhållningen svarade Charlotta Ekdahl, Kaj Nilsson, Birgitta Petersson och Sven Torstensson.

Bilder Olof Petersson och Margareta Ekdahl.


31/8 Stipendiaterna på Snugge och i Skatelöv kyrka. 
Josefine Andersson och Ludvig Wallmark. Bilder Olof Petersson


onsdag 25 december 2019

God Jul och Gott Nytt År!
                                           Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

tisdag 2 juli 2019

Årets släktdag, 30 juni, på Snugge!Årets släktdag

Över 100 personer kom till släktdagen på Snugge. I år tillhörde flertalet av de inbjudna Anders Månssons kusingren. De flesta hade aldrig varit på Snugge tidigare och blev guidade av Mona-Greta Petersson och Birgitta Petersson. Olof Petersson och Thomas Frisk hade fullt upp att visa hur var och en var släkt med Christina Nilsson och komplettera Anders Månsson-grenen. Thomas har bistått Olof med kartläggningen av Anders Månssons släkt samt att få ut inbjudningar till släktdagen. Han försåg också de närvarande med klisterlappar i olika färger som visade med vem av Anders Månssons barn man stammade från. När alla kompletteringar är införda kommer att Olof att ha en släktmatrikel över Anders Månsson till försäljning.

Stefan Ljungqvist hade gjort en tipspromenad med frågor om Christina Nilsson. (Se svaren nedan.) Alla fick korv och bröd och den medhavda fikakorgen intogs på ett mycket soligt och varmt Snugge. Marita Bengtsson informerade om släktföreningen.
Vi hoppas att ni alla lärde er mer om Christina Nilsson, Snugge och er släkt. Genom att bli medlem i släktföreningen hjälps vi åt att bevara minnet av Christina Nilsson och att Snugge kan förbli en trevlig mötesplats.

Rätta svar:
1 Vederslöv, 2. 2 Sjöabol, 3. 1 Lövhult, 4. X Göteborgs domkyrka, 5. 2 Ljungby, 6. X För att köpa tillbaka Snugge, 7. X Anna Karenina, 8. X Florence Stephens, 9. 2. Björn, 10. 1 S:t Petersburg, 11. 1 Styvdottern Rosa, 12. X 1593, 13. X Madsjön, Utslagsfråga: ca 228.000 kr
Göran Nilsson, Växjö var ensam om att ha 13 rätt. Dessutom hade han en bra gissning på utslagsfrågan, 560.000 kr. (Övriga gissningar var mellan 23.000 kr och 10 miljoner kr.) Margareta Karlsson var närmast med 212.000 kr.

12 rätt hade Jan-Olof Olsson, Rolf Johansson & Ann-Christin Svensson.lördag 22 december 2018

God Jul och Gott Nytt År!
Julhälsningen kommer med några fina höstbilder från Snugge som tagits av Olof Petersson.onsdag 22 augusti 2018

Årsmöte med film och jubileum!

Årsmötet 2018-08-18 inleddes med sång och musik av Charlotta Ekdahl, Birgitta Petersson och Kaj Nilsson.

Därefter visade dokumentärfilmaren Mats Harrysson två filmer om Christina Nilsson som var okända för de närvarande släktingarna - CD kan köpas av Mats.

Lunch, varefter deltagarna begav sig till Snugge för nedläggning av blomma vid stenen som i år firar 75-års jubileum - 175 år sedan Christina Nilssons födelse. Allan Claesson lade ner blomman som följdes av tal och allsång.

Därefter följde årsmötet som avslutades med kaffe och ostkaka.
tisdag 7 augusti 2018

Inbjudan till årsmöte!

Christina Nilssons Släktförening                                     

INBJUDAN/KALLELSE


Lördagen den 18 augusti 2018

Samling kl 11.00 på Videsborg, Vederslöv


ProgramDokumentärfilmare Mats Harrysson visar två korta filmer. 

Mats fick årets kulturpris från Växjö kommun 2015 och håller sedanlänge på att samla bildmaterial till en dokumentär om ChristinaNilsson. För oss visar han nu två filmer ur detta material om Christinas historia.

Underhållning av Charlotta Ekdahl, Birgitta Petersson tillsammans med spelmannen Kaj Nilsson.

Lunchbuffé

När vi är mätta tar vi oss till Snugge för att hålla årsmöte. Vi samlas vid minnesstenen, det är i år 75 år sedan den restes, alltså 175 år sedan Christinas födelse.

Dagen avslutas med kaffe och förstås den efterlängtade ostkakan. 


Anmäl er senast 10 augusti om deltagande till Marita Bengtsson, marita.bengtsson@gmail.comeller 0768-750600.  Ange ev behov av specialkost!

Allt detta för 150 kr per vuxen, barn halva priset.


VÄLKOMNA
Styrelsen

Vägbeskrivning till Videsborg.Kör till Vederslöv och fortsätt genom samhället förbi kyrkorna och fortsätt mot Odenslanda i ca 2 km så ligger Videsborg på höger sida, ca 50 m från vägen, skyltat.

Dagordning på baksidan!
Årsmöte Christina Nilssons släktförening – verksamhetsåret 2017-2018


Dagordning lördagen 2018-08-18

1.    Årsmötet öppnas, parentation för avlidna medlemmar

2.    Godkännande av dagordning

3.    Årsmötet utlyst enligt stadgar

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän för mötet

7.    Nya medlemmar

8.    Styrelsens verksamhetsberättelse

9.    Kassörens rapport om ekonomin

10.  Revisionsberättelse

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Val av ledamöter i styrelsen. 

Förra året omval på två år för Mona-Greta Petersson, Båge Berglund, Stefan Ljungqvist, i tur att väljas Håkan Dackman, Marita Bengtsson. Två platser är vakanta, välkommen med förslag! 

13.  Val av revisorer

14.  Medlemsavgift

15.  Budgetförslag

16.  Diskussion om eventuellt samarbete med Christina Nilsson Sällskapet

17.  Övriga frågor